VI TAR HAND OM EKONOMIN I BÅDE STORA OCH SMÅ FÖRETAG
Express redovisning är specialiserade på redovisningsuppdrag. Vi arbetar både med stora och små kunder, med rutinuppdrag och med avgränsade kvalificerade konsultinsatser.
All personal har mångårig erfarenhet av redovisning, antingen som revisorer eller från företags ekonomiavdelningar. För redovisningsuppdragen använder vi marknadens mest professionella programvaror. Vi är ett litet företag, vilket gör oss flexibla och skapar möjlighet att hålla konkurrenskraftiga priser. Vår ide är att erbjuda vårt ekonomikunnande till både stora och små företag och att alltid hålla en hög personlig service. 

REDOVISNING, ADMINISTRATIV PÅLAGA ELLER VIKTIGT INFORMATIONSUNDERLAG?
Som småföretagare känns bokföringen och all rapportering till myndigheter ofta betungande. Det tar också dyrbar tid i anspråk att börja lära sig bokföring och dataprogram, när man egentligen vill ägna sig åt företagets huvudsakliga verksamhet. Samtidigt inser man att den ekonomiska redovisningen är viktig för alla företag, stora som små. Inte bara för att företagets ledning skall kunna se resultatet, utan också för att banker, kunder, leverantörer, aktieägare och andra intressenter skall kunna lita på att de uppgifter som lämnas ut om företaget är riktiga.

REVISORN, OMBUD FÖR ALLA INTRESSENTER
Lagen har en mängd regler för redovisningen, som syftar till att skydda utomstående intressenter. Lagen kräver också att alla aktiebolag har en kvalificerad revisor, som skall se till att bolaget förvaltas i överensstämmelse med lagens krav. Revisorn har en självständig roll och får inte aktivt bistå företagsledningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen. Det är revisorns uppgift att vägleda bolagsstämman i fråga om ansvarsfrihet och det är revisorn själv som avgör hur mycket arbete som behöver läggas ner på granskningen. Ett bolag med väl fungerande rutiner och professionella redovisningsrutiner, kräver naturligtvis mindre granskning och blir betydligt billigare att revidera.

SKALL JAG SATSA PÅ EGEN EKONOMIAVDELNING?
För det mindre företaget, kan det vara onödigt resurskrävande att hålla sig med en egen ekonomiavdelning och egna datasystem. I stället är det oftast klokast och billigast att lägga ut redovisningen på en professionell redovisningskonsult. Förutom tryggheten, får man som företagare en mängd andra fördelar på köpet. Regelbundna likviditets- och soliditetsrapporter kan t.ex hjälpa dig att få grepp om kort- och långsiktigt finansieringsbehov, och bankkontakterna underlättas definitivt av ett professionellt beslutsunderlag.
VI TAR GÄRNA HAND OM HELA BOKFÖRINGEN OM DU VILL
Vår idé är att kunna bistå våra småföretagskunder med precis den hjälp de behöver. Ibland tar vi hand om allt från kontering till momsredovisning och deklarationshjälp, ibland sköter vi bara den löpande bokföringen. Vi är små och flexibla och finns alltid till hands när det är något du vill diskutera.

DET HÄR ÄR VÅRA VANLIGASTE SMÅFÖRETAGARTJÄNSTER
- Löpande redovisning
- Registrering och kontering av verifikationer
- Månadsrapporter
- Balansrapporter
- Verifikationslistor
- Huvudbok
- Grafiska sammanställningar
- Momsredovisning
- Årsbokslut
- Kontakter med revisorn
- Kontakt med Patent- och registreringsverket
- Kontakt med skttemyndigheten
- Bolagsärenden

RESURSFÖRSTÄRKNINGEN SOM FINNS TILL HANDS NÄR DU BEHÖVER DEN
Finns du på ett större företag, vet du precis vad som behövs.
Kanske en konsult som snabbt kan rycka in och ersätta ekonomichefen, som tvingats sjukskriva sig mitt i bokslutsarbetet? Eller någon som kan hjälpa till att ta fram beslutsunderlaget som moderbolaget i USA kräver till nästa vecka? Eller det kanske bara handlar om att någon att diskutera olika finansieringsalternativ med, inför investeringar i den nya maskinparken? Oavsett vilka dina behov är, har express redovisning kompetensen att snabbt sätta sig in i problematiken och genomföra uppdraget

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER FÖR STÖRRE FÖRETAG
- Konsult- och utredningsuppdrag
- Resursförstärkning på ekonomiavdelningar
- Ekonomichef att hyra